1402/5/6
نمونه واریزی خیر محترم ( 100/000/000ریال)

به حساب شعبه ایتام شوشتر جهت خرید یک دستگاه یخچال فریزر برای مهرجوی ایتام تحت حمایت شعبه ایتام شوشتر

بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها شوشتر شعبه ایتام

About abshar-atefeha

Check Also

1402/5/10خرید یک دستگاه یخچال فریزر 14فوت نیت خیر ارجمند جهت اهدا به مددجوی تحت حمایت بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها شوشتر شعبه ایتام🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

41 − = 34