آخرین نوشته ها

🔸مسابقه طناب کشی بانوان ادارات شهرستان شوشتر
به میزبانی اداره ورزش و جوانان و فرمانداری شهرستان شوشتر در پارک بعثت برگزار شد
🔸این مسابقه به مناسبت روز جوان بین بانوان فرمانداری ،تمامی شعبات بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها شوشتر، اداره آموزش و پرورش،علوم پزشکی برگزار شد که بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها مقام دوم را کسب کرد

ادامه نوشته »