خانه / ارتباط باما

ارتباط باما

آدرس شعبه عام :امام زاده عبدالله کوچه رو به روی پارک شهید خدری کوچه شهید چهرازی انتهای کوچه سمت چپ( مدیریت: خانم بختیاروند)

شماره حساب بانک صادرات شوشتر(عام): ۰۳۳۵۵۲۲۵۶۷۰۰۶ شماره کارت بانک صادرات شوشتر(عام) : ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۴۷۶۵۶

آدرس شعبه ۲ایتام شوشتر:چهارراه شهید رجائی روبروی بیمارستان  الهادی پایین تر از حسینه اعظم جنب آزمایشگاه نور( مدیریت: خانم حسن پور)

شماره حساب ملی شوشتر (ایتام): ۰۲۲۳۰۸۴۹۹۰۰۰۸ شماره کارت بانک ملی شوشتر(ایتام): ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۲۰۸۴۱

آدرس شعبه درمان شوشتر: کوی نیرو-بلوار ملاصدرا- جنب شیرینی فروشی ماه بانو( مدیریت : خانم قاضی)

شماره کارت بانک ملی شعبه درمان: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۸۹۶۸۲– شماره حساب :۰۳۶۲۶۶۵۲۰۶۰۰۵

آدرس شعبه سادات وجهیزیه: خیابان شریعتی شرقی- روبه روی مسجد شیخ علی-طبقه ی فوقانی دفتر اسناد آقای نژاد پشم فروش( مدیریت: خانم سیدی)

 

آدرس شعبه اشتغال شوشتر: میدان ۱۵ خرداد -خیابان دروازه-بالاتر از مقام امام علی- جنب بانک مهر اقتصاد ( مدیریت: خانم افراسیابی)

 

 

راه های ارتباطی با موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شوشتر

خطوط ثابت

۰۶۱-۳۶۲۲۷۶۷۸   عام

۰۶۱-۳۶۲۲۹۱۴۶   سادات

۰۶۱-۳۶۲۱۹۴۰۷  ایتام

۰۶۱-۳۶۲۵۰۷۰۶   درمان

۰۶۱۳۶۲۴۴۰۹۲   اشتغال

خطوط دائم 

۰۹۱۶۶۴۷۲۰۷۵ شعبه  ایتام

۰۹۱۰۷۹۰۵۲۳۴ شعبه درمان

۰۹۳۹۴۹۹۴۰۷۷ شعبه عام

هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه آبشار عاطفه ها در مشهد:

محمد جواد فولاد پور،آقای موحدی،آقای احمدی،آقای صداقت،آقای زرگریان،مرتضی فولادپور،یونس حامدی

سید جواد محبوب زاده سیستانی،مهدی جمال وطن