پرداخت آنلاین + قوانین

جهت پرداخت به خیریه از لینک زیر استفاده نمایئد

پرداخت آنلاین

قوانین پرداخت آنلاین :

لطفا بعد از ورود به صفحه پرداخت اطلاعات خواسته شده رو وارد نمائید و مبلغ مورد نظر رو وارد نمائید سپس دکمه پرداخت آنلاین رو زده و به صفحه پرداخت بانکی منتقل شده و کمک خود را به خیریه انجام دهید.

در صورت هرگونه مشکل به صفحه ارتباط با ما جهت پشتیبانی مراجعه نمائید و باخیریه در ارتباط باشید