خانه / خدمات / اهداء وتوزیع گوشت چهار راس گوسفند وبیش از ۱۰۰کیلو گوشت بین مددجویان موسسه خیریه آبشار عاطفه های شوشتر هم اکنون دریافت نذورات عیدقربان ادامه داردو اهداء این نذورات بین نیازمندان درحال انجام است

اهداء وتوزیع گوشت چهار راس گوسفند وبیش از ۱۰۰کیلو گوشت بین مددجویان موسسه خیریه آبشار عاطفه های شوشتر هم اکنون دریافت نذورات عیدقربان ادامه داردو اهداء این نذورات بین نیازمندان درحال انجام استدرباره ی abshar-atefeha

همچنین ببینید

🔅 اهدایی خیر ارجمند🔅
❇️اهدای ۱۰کیسه برنج اهدایی خیر نیکوکار بنیاد خیریه آبشارعاطفه های شوشتر شعبه ایتام❇️
«اجر همه خیرین با خداوند متعال»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.